Moja apoteka

Zdravstvena ustanova Moja apoteka je tržišni lider u apotekarskoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini,  te ima najveću apotekarsku mrežu od preko 50 apoteka i više apotekarskih stanica. Rad u apotekama ZU Moja apoteka je organizovan prema potrebama i zahtjevima kupaca i upravo su potrebe građana inspirisale uvođenje brojnih novina: kućna dostava lijekova na području Grada Banja Luka; uveden je besplatan info-telefon za građanstvo 24 časa dnevno kako bi zainteresovani građani u svakom trenutku mogli dobiti stručne savjete u vezi sa svojim pitanjima i dilemama, omogućena je on-line prodaja…  

ZU Moja apoteka je danas simbol visokog standarda u domenu apotekarske djelatnosti, gdje naši sugrađani u svakom trenutku mogu da dobiju stručne savjete u vezi sa svojim pitanjima i dilemama.

Značajnim investicionim ulaganjima u otvaranje novih apoteka, implementacijom novog koncepta rada otvorenih receptura, kontinuiranim uvođenjem šireg asotimana lijekova i drugih proizvoda, pažljivim kreiranjem ponude koja može pravovremeno da odgovori na sve potrebe korisnika u vezi sa zdravljem, ulaganjem u ljudske resurse i tehnologiju, te potpunoj usmjerenosti ka zadovoljenju potreba građana u smislu pružanja najkvalitetnijih usluga apotekarske djelatnosti, ZU Moja apoteka je uspjela sačuvati poverenje potrošača i sticati nove zadovoljne korisnike.

ZU Moja apoteka je dobitnik Best Buy Award medalje 2019/2020 koja označava najbolji odnos cijene i kvaliteta usluge u apotekarskoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

Pored Best Buy Award-a za 2019. godinu, ZU Moja apoteka je dobitnik i Customers’ Friend sertifikata (prijatelj kupaca), QUDAL medalje- Br. 1 u kvaliteti usluge za 2016/2017. godinu, te Best Buy Award-a za period od 2013-2016. godine.