NAGRADNA IGRA “DELTIN 2. ROĐENDAN” – OSVOJI FIAT 500

7 Aprila, 2021
Nagradna igra se nastavlja do 22. aprila!

Povodom drugog rođendana Delta Planeta, organizujemo veliku nagradnu igru od 1. marta do 22. aprila u kojoj možeš da osvojiš fantastične nagrade!

U nagradnoj igri učestvuješ lako – uz ostvarenu kupovinu u minimalnoj vrijednosti 40KM u bilo kojoj radnji ili restoranu u Delta Planetu.

Na poleđini računa ispiši svoje ime i prezime, broj telefona, adresu i ubaci u našu rođendansku kutiju, a 23. aprila ćemo proglasiti imena srećnih dobitnika.

Fantastični automobil Fiat 500, kućanski uređaji ili vrijedni poklon bonovi mogu biti tvoji. Dođi, šopinguj i učestvuj u rođendanskoj nagradnoj igri i osvoji sjajne nagrade koje ti poklanja Delta Planet!

Delta Planet, nagradna igra, FIAT 500, nagrade, pokloni

Uzevši u obzir vanredne okolnosti – zabranu rada trgovačkih centara na produčju Republike Srpske u periodu od 22.03.2021.g. do 05.04.2021.g., te nemogućnosti održavanja nagradne igre u istom periodu i organizovanja izvlačenja dobitnika prema Pravilima izvođenja nagradne igre koja su bila objavljena 22.02.2021.g. u listu „Euro Blic“, pripređivač nagradne igre DELTA REAL ESTATE d.o.o. Banjaluka objavljuje

IZMIJENJENA PRAVILA IZVOĐENJA NAGRADNE IGRE

„Delta Planet te časti povodom svog drugog rođendana“

Član 1.

DELTA REAL ESTATE d.o.o. Banja Luka, JIB: 4402637480001, Bulevar srpske vojske 8, 78000 Banja Luka organizator je nagradne igre pod nazivom „ Delta Planet te časti povodom svog drugog rođendana “. Nagradna igra se priređuje sa ciljem unapređenja prodaje i promocije TC “Delta Planet”, a u skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/2019).

Član 2.

Nagradna igra će trajati u periodu od 01.03.2021. godine do 22.04.2021.godine (ukupan period: 53 dana) na području Republike Srpske (u daljem tekstu: RS).

Član 3.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoljetna fizička lica sa stalnim prebivalištem u BiH (Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko Distrikt). Za učestvovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se o maloljetniku stara i da ga zastupa.

Član 4.

Nagradna igra organizuje se i provodi u Tržnom centru “Delta Planet”. Kupovinom u minimalnoj vrijednosti od 40 KM u bilo kojoj poslovnici unutar TC “Delta Planet”, kupac stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Učesnici nagradne igre za vrijeme trajanja nagradne igre treba da, na posebno označenoj lokaciji unutar TC “Delta Planeta”, na poleđini fiskalnog računa ispišu svoje podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, broj fiskalnog računa i email adresu) i isti odlože u posebno obilježeni nagradni box koji će biti pozicioniran u TC “Delta Planet”. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki račun može biti iskorišćen za ovu nagradnu igru samo jednom.

Član 5.

Ukupan fond nagradne igre iznosi 31 058,00 KM  sa PDV-om.

Nagrada Opis nagrade Količina Vrijednost nagrade bruto TOTAL U KM
I Fiat 500 1 25000                          25,000 BAM
II INDESIT MTWE 71252 W EE Ves masina 3 485.1                            1,455 BAM
III LG TV LED 32LM630BPLA 3 445.5                            1,337 BAM
IV INDESIT RAA 24 N Frizider 3 422.1                            1,266 BAM
VI Poklon bon u vrijednosti 50 KM 40 50                            2,000 BAM
Ukupno                          31,058 BAM

 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Član 6.

Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju zaposleni u firmama zakupcima unutar TC “Delta Planet”, kao ni zaposleni u kompaniji “Delta Real Estate”, koja je organizator nagradne igre, članovi njihovih porodica i uža rodbina (roditelji, braća i sestre, supružnici i djeca), kao ni zaposleni u firmi koja u ime organizatora organizuje nagradnu igru, članovi njihovih porodica i uža rodbina.

Član 7.

Organizator nagradne igre „Delta Planet te časti povodom svog drugog rođendana“ se obavezuje platiti sve pripadajuće obaveze po osnovu organizovanja nagradne igre a shodno Zakonu o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srpske br. 22/2019) od člana 101 do 104-porez na dobitke od igara na sreću.

Član 8.

Pravila nagradne igre biće objavljena u jednim dnevnim novinama (EuroBlic) dostupnim na teritoriji na kojoj se priređuje nagradna igra (RS) i na FB stranici Delta Planet, a najmanje 7 dana prije početka nagradne igre. Izvlačenje dobitnika održaće se na događaju u tržnom centru Delta Planet 23.4.2021. godine u 18:00 časova u TC “Delta Planet” Banja Luka. Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada biće objavljeni na FB stranici Delta Planet i u dnevnim novinama “EuroBlic”. Po završetku izvlačenja svi dobitnici će biti kontaktirani. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 72 časa na broj telefona koji je naveden na računu, Organizator se oslobađa odgovornosti predaje nagrade. Svi priloženi fiskalni računi biće podvrgnuti provjeri prema diskrecionom pravu Organizatora i biće poništeni i odbačeni ukoliko ne ispunjavaju navedena pravila nagradne igre. Sve informacije napisane na poleđini računa moraju biti čitljive. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje učesnika od ukupnog broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliće se onoliko nagrada koliko je sudjelovalo učesnika.

Član 9.

Svi dobitnici će preuzeti svoje nagrade u skladu sa dogovorom s Organizatorom, a po predočenju ličnih dokumenata i to najkasnije 30 dana od dana obavještenja dobitnika, odnosno stupanja u kontakt. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik ili lice koje on ovlasti kroz punomoć, obavezan je da potpiše zapisnik o preuzetoj nagradi i preda kopiju lične karte, a u svrhu potvrde identiteta dobitnika ili zakonskog predstavnika koji je kao takav definisan kroz punomoć izdanu u ovu svrhu. Organizator ne snosi troškove puta i troškove slanja nagrade dobitniku. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, organizator će nagradu uručiti osobi koja je osnovom zakona ili odluke državnog organa dužna starati se o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski, odnosno starateljski odnos. Preuzimanjem nagrade od strane učesnika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu.

Član 10.

Prijavom za učestvovanje u nagradnoj igri, kako je opisano u članu 4. ovih Pravila svaki učesnik u cijelosti prihvata prava i obaveze iz ovih pravila. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene zahtjeve za nagradom.

Član 11.

Organizator Nagradne igre zadržava pravo prekinuti Nagradnu igru u slučaju okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Organizator ima pravo da uz javno obavještavanje i uz prethodnu saglasnost mjerodavnog tijela koje je izdalo odobrenje za provođenje nagradne igre, jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti, distribucija nagrada biće odmah obustavljena jednostranom odlukom organizatora, te će organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida distribucije nagrada. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre, neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

Član 12.

Učestvovanjem u nagradnoj igri, svi učesnici su saglasni da se njihova imena, adresa i fotografija mogu upotrijebiti od strane organizatora bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Član 13.

Troškove registracije vozila “Fiat 500” naznačenog kao “Nagrada I” u članu 5. ovih Pravila snosi dobitnik nagrade.

Član 14.

Dobitnik vozila “Fiat 500” naznačenog kao “Nagrada I” u članu 5. ovih Pravila obavezan je zadržati na vozilu oznake Organizatora, i to u periodu od najmanje 6 mjeseci koji će početi narednog dana od dana predaje vozila u posjed dobitniku.

Član 15.

Ova pravila će se primjenjivati nakon što je Republička uprava za igre na sreću Republike Srpske (RUIS RS) dala na njih svoju saglasnost, izdala rješenje (broj rješenja 06/4-463-0568/21) i nakon što budu objavljena u dnevnim novinama, a vrijede do završetka nagradne igre.

Član 16.

Za sporove proizašle iz provođenja nagradne igre utvrđuje se nadležnost Osnovnog suda u Banjaluci.

 

U Banjaluci, 05.04.2021. godine